l Bilge Polis

18. Dönem POMEM Sınavı Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla (9.000) erkek ve (1.000) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Etiketler:

Emniyet Mensuplarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına İlişkin Duyuru

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından  100 kadın, 900 erkek olmak üzere toplam 1000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci  alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin olarak;
 
Etiketler: , ,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

Karar Sayısı : 2016/8872
Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 6/6/2016 tarihli ve 1703 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Etiketler: ,

Sivas, Erzurum ve Elazığ Şarktan Çıkarıldı.

İkinci Şark görevini yapacak olanlar için;
Sivas, Erzurum ve Elazığ ikinci bölgeden çıkarıldı.

Etiketler: ,

Disiplin Soruşturmasında Savunma Alınması

Disiplin soruşturmalarının olmazsa olmaz unsurlarından birisi ve de en önemlisi , savunma alınmasında uyulması gereken yol ve yöntemlerdir.
Etiketler: , ,

Soruşturmacının Niteliği

Bakan adına soruşturma yapan müfettişler vasıtasıyla yürütülen soruşturmaların dışındaki tüm disiplin soruşturmalarında, soruşturma yapmakla görevlendirilen soruşturmacının,
Etiketler: , ,

Soruşturmanın Yürütülmesi

Memurin Muhakematı Kanunu hükümlerine göre yürütülen soruşturmalarla, disiplin soruşturmaları usul bakımından benzerlik arz ettiklerinden, bu benzerlikten yararlanılarak soruşturma işlemlerinin yapılması
Etiketler: , ,

Disiplin soruşturması onay ve görev emirleri

Her disiplin soruşturması, disiplin soruşturması yapılmasını öngören ve yetkili makamın imzasını taşıyan  "soruşturma onay emrine" dayanılarak
Etiketler: , ,

Soruşturmaya Başlama

Memurların disipline aykırı tutum ve davranışları ile eylemlerinin öğrenilmesinde çeşitli yollar ve yöntemler söz
Etiketler: ,

Disiplin soruşturması Nasıl Yapılır?

657 Sayılı Devlet Kanunu'na tabi personelin ve bu kanuna tabi olmakla birlikte ayrı ve özel disiplin sistemi bulunan Emniyet Teşkilatı mensuplarının
Etiketler: ,

Soruşturma nedir?

Soruşturma veya tahkikat sözcüğü, genel anlamıyla belli olmayan bir durumu aydınlatmak için tanıt toplama faaliyetini ifade etmektedir.
Etiketler: ,

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE SONRASI İŞLEMLERİ

Ülkemizde disiplin soruşturması idari bir faaliyet olarak düzenlenmiştir. Disiplin cezası verilmek üzere yapılan soruşturma usulleri ülkeden ülkeye farklılıklar
Etiketler: ,

DİSİPLİN CEZALARININ GERİ ALINAMAZLAĞI

Kural olarak disiplin amirleri veya atamaya yetkili makamlar tarafından verilen ve kesinleşen disiplin cezalarının değiştirilmesi ve geri alınması mümkün
Etiketler: ,

MEMURİYETTEN AYRILANLAR HAKKINDA YAPILACAK DİSİPLİN İŞLEMİ

İstifa veya emeklilik gibi sebeplerle görevinden ayrılmış olanlara disiplin cezası verilip verilemeyeceği konusunda meri mevzuatta bir açıklık
Etiketler: ,

ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME

Disiplin suçlarında şikâyet, ceza kovuşturmasına başlama talebi olarak değil, "ihbar" olarak kabul edilir ve bunun doğal sonucu olarak da geri alınması mümkün
Etiketler: ,

DİSİPLİN CEZALARINDA AF

Af, bazen sadece kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren, bazen de kamu davasını düşüren veya mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla birlikte vaki olmamış sayan bir kamu
Etiketler: ,

DİSİPLİN CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ

Verilen ve kesinleşen uyarma ve kınama cezaları için 5, diğer cezalar için ise 10 yıl geçtikten sonra yetkili amire başvurularak cezaların sicilden
Etiketler: ,

CEZADA İNDİRİM

Yasada, geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için  (bu iki şart birlikte gerçekleşmiş olmak koşuluyla) verilecek cezalarda bir
Etiketler: ,

TEKERRÜR

                Disiplin cezalarında tekerrür, 657 Sayılı Yasa'nın 125. Maddesinde yer almıştır. Buna göre, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve halin,
Etiketler: ,

DİSİPLİN CEZASINDA KARAR SÜRELERİ VE KARARLARIN TEBLİĞİ

Devlet Memurları Kanunu'nun 128. Maddesinde disiplin soruşturmalarının hangi sürelerde karara bağlanacağı hususu düzenlenmiştir. Buna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme
Etiketler: ,